Listen Online

Sikiliza Kwa Mtandao

Unakaribishwa kusikiliza redio yetu ya Kiswahili. Unaweza kutusikiliza kutoka Tabora, Tanzania kwa njia ya Mtandao. Tafadhari gonga kitufe cha kucheza au picha ya spika ili kutusikiliza.


Sikiliza kupitia Tunein.

Unaweza kuisikiliza Redio Uhai kwa njia ya Mtandao katika tovuti hii.

https://tunein.com/radio/Radio-Uhai-s305269/

Tovuti hii inaeleza njia mbali mbali unawezoweza kutumia kutusikiliza kwenye Tunein.

https://tunein.com/get-tunein/

Pia kuna App ya Tunein ambayo inaweza kukuwezesha kusikiliza Redio Uhai.

Wenye simu ain ya Android pakua hapa:

https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=en

https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=en_US

Wenye simu za Apple Pakua hapa:

https://itunes.apple.com/gb/app/tunein-radio/id418987775?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/tunein-pro-radio-sports/id319295332?mt=8

Sikiliza Redio Uhai kwa njia ya Mtandao (Online Radio Box)
https://onlineradiobox.com/tz/uhai/
https://onlineradiobox.com/tz/uhai/?cs=tz.uhai&played=1&lang=ro


Listen Online

Radio Uhai Online Player

Here is your invitation to listen to a Christian Radio Station in Swahili. You may listen to Radio Uhai from Tabora, Tanzania on the internet. Please click on the square inside the circle and then the play button.

You may listen to Radio Uhai at Tunein

You may listen to Radio Uhai online at this link.

https://tunein.com/radio/Radio-Uhai-s305269/

This website will tell you the different equipment you can use to listen to Tunein.

https://tunein.com/get-tunein/

There is also a Tune In App that you may download to listen to Radio Uhai.

Google Play Android Store

https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=en

https://play.google.com/store/apps/details?id=tunein.player&hl=en_US

Apple App Store

https://itunes.apple.com/gb/app/tunein-radio/id418987775?mt=8

https://itunes.apple.com/us/app/tunein-pro-radio-sports/id319295332?mt=8

Listen to Radio Uhai on Online Radio Box
https://onlineradiobox.com/tz/uhai/
https://onlineradiobox.com/tz/uhai/?cs=tz.uhai&played=1&lang=ro