Paypal


Unaweza kuchangia Radio Uhai kwa paypal.

Ikiwa ungependa kuchangia, tafadhali nenda kwenye kiungo hiki cha tovuti.

https://www.paypal.me/radiouhai

Mtu ambaye husaidia Radio Uhai kutuma fedha nchini Tanzania anaitwa Sheila Yates. Atasaidia kupeleka fedha yako kwa Radio Uhai. Familia yake ilienda safari ya Umisheni Tabora, Tanzania miaka kadhaa iliyopita.


You may give to Radio Uhai with paypal.

If you would like to give, please go to this website link.

https://www.paypal.me/radiouhai

The person who is helping Radio Uhai to send the money to Tanzania is named Sheila Yates. She will help to forward the money to Radio Uhai. Her family went on a missions trip to Tabora some years ago.